~บริษัท เอ.พลัส กรุ๊ป จำกัด~
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ.พลัส กรุ๊ป (2789) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยผ่านการอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ของรัฐบาลไทย มีวัตถุประสงค์ นำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ยึดถือหลักความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความยุติธรรม บริษัทของเราได้มีความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อติดต่อกับ หน่วยงานรัฐบาลของลูกจ้างที่จะนำเข้ามาทำงานในประเทศ จาก พม่า ลาว และ กัมพูชา เพื่อให้คนงานได้รับความสะดวก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ.พลัส กรุ๊ป (2789) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยผ่านการอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ของรัฐบาลไทย มีวัตถุประสงค์ นำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ยึดถือหลักความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความยุติธรรม บริษัทของเราได้มีความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อติดต่อกับ หน่วยงานรัฐบาลของลูกจ้างที่จะนำเข้ามาทำงานในประเทศ จาก พม่า ลาว และ กัมพูชา เพื่อให้คนงานได้รับความสะดวก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข
 


สมาชิก Login
UserID:
Password: